Междуучилищен конкурс под надслов „ЖИВей ЗДРАВословно“ организират в Благоевград

Конкурс „ЖИВей ЗДРАВословно“ се организира от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –Благоевград и Регионална здравна инспекция- Благоевград. Целта на инициативата е да насочи младите хора към алтернативи, които биха им позволили да развиват своите възможности и талант. Идеята на състезанието е да покаже верния път на младото поколение и как да избягват факторите, които отнемат свободата и здравето.

Презентирането  на дейностите от конкурса „ЖИВей ЗДРАВословно“  и  награждаване на победителите ще се извършина 28 април 2017 г. от 10.30 часа в зала № 5 на Община Благоевград.

„ЖИВей ЗДРАВословно“ показва правилния избор на подрастващите. В надпреварата взимат участие деца на възраст между 10 и 18 години. Всички ученици се представят с различни творби  – картини, презентации, колажи и кулинарни творби. Те участват групово и/или индивидуално в четири различни категории.

Конкурсът засяга темите за тютюнопушенето, алкохола, здравословното хранене и показва тяхното влияние върху човека и човешкия организъм.Четвъртата категория  включва физическа активност, със състезание по народна топка и футбол, която цели да покаже положителните резултати върху човека от спорта. Спортният турнир между отборите на четвъртокласниците от ІІІ ОУ „Д. Талев“ ще се проведе от 9:00 часа на 24април и 26 април 2017 г. в зала „Хандбал“ на Спортен интернат – Благоевград.
В Категория „Тютюнопушене“ участват ученици от СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ гр.Благоевград сред ученици на възраст 10 – 15 години.Участието в конкурса е индивидуално  и групово. В  категория „Алкохол“ участват ученици от 10-тите класове в VII СУ „Кузман Шапкарев“ гр.Благоевград. С категория „Здравословно хранене“ се представят учениците от ПГТЛП „Г.Делчев“ гр.Благоевград с ученици от (9 – 11клас). Те ще проведат кулинарно шоу под надслов „Храни се здравословно” на 25.04.2017 г. от 10.00 часа, с отборно участие.

Номинираните творби от категория „ Тютюнопушене“ и „Алкохол“ ще бъдат изложени в Младежки дом Благоевград и във фоайето на РЗИ Благоевград през месец май, 2017 г.

Pin It