Извънредно заседание на Общински съвет – Благоевград за депото за твърди битови отпадъци в Бучино

Местният парламент ще проведе извънредна сесия следващия понеделник -20 ноември. Тя се налага поради  необходимост от преустановяване експлоатацията на общинско депо за твърди битови отпадъци намиращо се в землището на с. Бучино, община Благоевград.

Общинските съветници ще разгледат и предложение относно кандидатстване по процедура  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година”. Във връзка с това ще бъде гласувана Актуализация за 2017 година на Програма за управление на отпадъците на Община Благоевград за периода 2015-2020 година .

В дневния ред е включена и точка за обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избор на общински съветник  от ПП „Партия на зелените“ и полагане на клетва.   

Председателският съвет към ОбС Благоевград одобри на днешното си заседание дневния  ред. Извънредната сесия ще се състои на 20 ноември  2017 г. /понеделник/ от 09.30 ч. в зала „22-ри Септември”

Pin It