Днес се очаква повишение на речните нива в Западнобеломорски басейн

В Западнобеломорски басейн в обедните и следобедни часове, вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива, като по-съществени ще бъдат повишенията в горните части от водосбора на река Струма и в рилските и пирински притоци на реките Места и Струма.

На 18 април речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане са възможни повишения на речните нива в долните течения на основните реки. На 19 април речните нива в рилските и пирински притоци на реките Места и Струма ще се повишават в резултат на валежи. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради високата почвена влажност и интензивни валежи комбинирани с частично снеготопене има вероятност за поройни наводнения в обедните и следобедни часове на 17 април 2018 г – в средните части от водосбора на р. Места по основното течение и в притоците ѝ реките Ретиже, Граднишка, Лъкенска, Каменица, Костена река, Брезнишка, Корнишка, Канина; във водосбора на река Пиринска Бистрица; в долните части от водосбора на р. Струма по притоците ѝ реките Цапаревска, Лебница, Градешница, Санданска Бистрица и Мелнишка.

Pin It