Депутатът Стефан Апостолов с твърди и решителни стъпки по кауза „ин витро”

Министърът на здравеопазването проф. Николай Петров даде отговор на депутата Стефан Апостолов за ин витро процедурите.

Народният представител Стефан Апостолов постави питане към министъра на здравеопазването проф. Николай Петров за безлимитното финансиране на процедури за асиситирана репродукция. Какви са реалните стъпки на Министерството на здравеопазването за своевременно получаване на достъп до ин витро процедури и какви промени се подготвят в нормативната уредба, беше въпросът на депутата Апостолов. Проф. Петров уточни,  че вече са направени и обсъдени редица предложения за промяна на нормативните изисквания, които да облекчат процедурите за кандидатстване, да се гарантира финансирането и др.

Министърът на здравеопазването подчерта, че един от приоритетите на правителството е осигуряване на по-добър достъп на двойките с репродуктивни проблеми до методите на асистираната репродукция, за които държавата осигурява финансиране чрез Центъра за асистирана репродукция.

„Първата стъпка в тази насока, която правителството предприе в началото на мандата е промяната на Постановление №374 на Министерски съвет от 2016 г., обнародвана в Държавен вестник през май 2017 г. С нея се дава възможност при изчерпване на средствата за дейности по асистирана репродукция, утвърдени по бюджета на Министерството на здравеопазването, министърът на здравеопазването да предприема действия за осигуряване на допълнителни средства за тези дейности. По този начин се гарантира пълното финансиране на дейностите, заплащани от Центъра за асистирана репродукция”, каза проф. Николай Петров.

Работна група от изявени специалисти в областта на асистираните репродуктивни технологии, представители на фондация „Искам бебе“, експерти от Центъра за асистирана репродукция и Министерство на здравеопазването подготвят проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция.

„Промените в Правилника на Центъра ще бъдат предложени за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗ и на портала за обществени консултации към Министерски съвет след промяна в Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция, каза още министърът.

Pin It