Ден на отворените врати в Окръжна прокуратура – Благоевград

Днес от 10:00 часа до 16:00 часа, в Окръжна прокуратура – Благоевград находяща се на етаж 4 на Съдебна палата ще се проведе „Ден на отворените врати“.

Всеки желаещ ще може да се запознае с функционирането на съдебната системата, с организацията на работа на прокурорите, следователите и съдебните служители, както и с възможността за предоставяне на информация и услуги.

Целта на инициативата е повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на Прокуратурата като орган на съдебната власт.

Pin It