Дадоха началото на дейностите по саниране на сградата на пожарната в Благоевград

Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов даде официален старт на дейностите по саниране на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Обновяването на сградата ще бъде извършено по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение в сградата на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Благоевград”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”.

По време на церемонията присъстваха областният управител Валери Сарандев, директорът на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Николай Николов, дир. на ОД МВР Благоевград Николай Хаджиев и директор на РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград Георги Пармаков и заместник- кметовете на Благоевград Зорница Кралева и Иво Николов. Водосвет за успешна реализация и работа по изпълнение на проекта отслужи отец Андон Шавулев.

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на РСПБЗН- Благоевград и осигуряване на достъп до сградата на хора с увреждания и се реализира в резултат на подписано партньорско споразумение между Община Благоевград и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи.

С реализацията на проектните дейности ще се постигне повишаване на енергийната ефективност и редуциране на енергопотреблението в сградата, предмет на проекта. Ще бъдат осигурени и по-добри условия на работа на служителите на РСПБЗН – Благоевград, екологична и енергийно-ефективна работна среда и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение.След реализацията на проекта сградата на РСПБЗН – Благоевград ще постигне клас на енергийна ефективност „В“.

Бюджетът на проекта е 586 500 лв., а срокът за изпълнение е 12 месеца.