ЧЕЗ предупреждава за предстоящи прекъсвания на тока в Благоевград (график)

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 17 – 21 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Община Благоевград

На 17.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Церово, общ. Благоевград Надежда 1; УПИ ІV-110, кв.15 Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2

На 17.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Покровник Покровнишко Шосе Скз Покровник, Агрс Благоевград

На 17.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Бучино Ахмедово Лозята Махала Мичевци Къща; Местност Лозята Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; община Благоевград, Мах. Тасковска Къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 17.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бело Поле, общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279.818.47 Жилище, 1

На 17.07.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград Александър Стамболийски Ален Мак 13, 8, Жилище; Антон Страшимиров 13; Антон Чехов 1; Армутлука Асен Итов 9; Бистрица Жилище, Жилище; Братя Иванови Жилище, 1; Броди 2, 36, 32, 16; Васил Левски 65, 42; Владо Черноземски 3; Гемеджиите 12; Георги Попов 30; Даме Груев 36; Еленово Жилище, 173; Зеленка 5; Иван Гарванов 1б; Илинден 23, 14; Искър 13; кв. Струмско Стопански Двор Коста Босилков 3; Липа 2; Любен Каравелов 6; Люляк 21; Местност Авганцов Чифлик Ш.72 Местност Горски Разсадник Местност Пенков Чифлик Помпа За Напояване, “Жилищна Сграда С Магазини”, Помпа, Пом.С-Во, Жилищна Сграда-Временно Ст-Во; Местност Под Черквата Помпа За Напояване, Помпа За Напояване, Къща, Жилище, 1, , , Помощно Стопанство; Местност Река Бистрица Местност Река Струма Помощно Ст-Во, Имот №108032; Местност Реката Неуточнен Адрес ТП Горско Стопанство; Николай Петрини 42; Обел 4; Огражден Жилище, 8; Освобождение 16, 96, 98, 94; Панайот Хитов 14, 25; Пирин Жилище; Покровнишко Шосе 14, Производствена База-Бетонов Въ, 61, Мотел С Търговска База, Офиси, Магазин За Мебели и Офиси, Помпа За Напояване, 22; Полковник Дрангов 100; Река Бистрица Старата Гара-Ш-14 Струма 17, 9, Жилище, 15; Струмско Център Гараж, 21, 2, Автосервиз-Временно Ст-Во, Стопанство, 16, 17, Жилище, Пом.С-Во, Рибарник, Жилище; Христо Чернопеев 2; Яне Сандански 15; Склад, Помощно Стопанстово;Габрово, общ. Благоевград; 14204.501.10 Махала Хамбарджийска Тугулска Жилище, Къща;Дебочица; Вила;Железница, общ. Симитли; Местност Ръждавец Поповска;Лешко; 163, М. Реката-Тополата Горно Лешко Жилище, Жилище, Жилище, Жилище; Долно Лешко Жилище, Офис, Помпа За Напояване, Жилище, Офис, Жилище, Омчорник, Жилище, Офис, Къща, Ресторант; Махала Корянска Пи №149 С. Горно Лешко, община Благоевград Жилище;Мощанец; XVI-122, 123, кв. 14 Извън Регулация 1; Мах. Поповска Махала Кантурска Помпа За Напояване, Къща; УПИ XI-75, кв. 6 Къща, 2, Къща, 1;Обнова; Ив.Вазов 5а;Падеш; Бреза 7, Поща; Будишка Жилище; Мах. Ушите МестностМиджевци Помпа За Напояване; Местност Джабирци Местност Джалеви Бахчи Местност Златовръх Местност Стопански Двор Местност Ушите Падеш Жилище, Овчарник, Жилище, Офис, Магазин, Жилище, Фуражомелка, Ресторант, Аптека, Жилищна Сграда, Сладкарница, Жилище, Фурна, Офис, Магазин, Жилище, Помпа За Напояване, Здр.Служба, Училище, Жилище, Офис, Фуражомелка, Жилище, Офис, Обор, Цех, Фурна, Работилница, Лечебница, Жилище, Жилище; УПИ II-207, кв.13 УПИ V-74, кв.5 Гараж;Покровник; 3-ти Март 6; Валого Ленището Местност Гладно Поле Жилищна Сграда- Вр.Стр; Местност Ленището Местност Цветковици Минковци Покровнишко Шосе 1, 14, 15, Скз Покровник, Агрс Благоевград, Фирма; Поповка 5; При Цветковски Воденици Равначка Тодор Александров 7, 11; УПИ I-432, кв.28 УПИ-9-369, кв.17 Хан Аспарух 1; Христо Смирненски 8; Четирка Помпа, Жилище, 1, Къща /по искане на “ЕСО” ЕАД/

На 17.07.2017 г. /14:00 – 14:30 ч./ – Благоевград Александър Стамболийски Ален Мак 13, 8, Жилище; Антон Страшимиров 13; Антон Чехов 1; Армутлука Асен Итов 9; Бистрица Жилище, Жилище; Братя Иванови Жилище, 1; Броди 2, 36, 32, 16; Васил Левски 65, 42; Владо Черноземски 3; Гемеджиите 12; Георги Попов 30; Даме Груев 36; Еленово Жилище, 173; Зеленка 5; Иван Гарванов 1б; Илинден 23, 14; Искър 13; кв. Струмско Стопански Двор Коста Босилков 3; Липа 2; Любен Каравелов 6; Люляк 21; Местност Авганцов Чифлик Ш.72 Местност Горски Разсадник Местност Пенков Чифлик Помпа За Напояване, “Жилищна Сграда С Магазини”, Помпа, Пом.С-Во, Жилищна Сграда-Временно Ст-Во; Местност Под Черквата Помпа За Напояване, Помпа За Напояване, Къща, Жилище, 1, Помощно Стопанство; Местност Река Бистрица Местност Река Струма Помощно Ст-Во, Имот №108032; Местност Реката Неуточнен Адрес ТП Горско Стопанство; Николай Петрини 42; Обел 4; Огражден Жилище, 8; Освобождение 16, 96, 98, 94; Панайот Хитов 14, 25; Пирин Жилище; Покровнишко Шосе 14, Производствена База-Бетонов Въ, 61, Мотел С Търговска База, Офиси, Магазин За Мебели и Офиси, Помпа За Напояване, 22; Полковник Дрангов 100; Река Бистрица Старата Гара-Ш-14 Струма 17, 9, Жилище, 15; Струмско Център Гараж, 21, 2, Автосервиз-Временно Ст-Во, Стопанство, 16, 17, Жилище, Пом.С-Во, Рибарник, Жилище; Христо Чернопеев 2; Яне Сандански 15; Склад, Помощно Стопанстово; Габрово, общ. Благоевград; 14204.501.10 Махала Хамбарджийска Тугулска Жилище, Къща;Дебочица; Вила;Железница, общ. Симитли; Местност Ръждавец Поповска;Лешко; 163, М. Реката-Тополата Горно Лешко Жилище, Жилище, Жилище, Жилище; Долно Лешко Жилище, Офис, Помпа За Напояване, Жилище, Офис, Жилище, Омчорник, Жилище, Офис, Къща, Ресторант; Махала Корянска Пи №149 С. Горно Лешко, община Благоевград Жилище;Мощанец; XVI-122, 123, кв. 14 Извън Регулация 1; Мах. Поповска Махала Кантурска Помпа За Напояване, Къща; УПИ XI-75, кв. 6 Къща, 2, Къща, 1;Обнова; Ив.Вазов 5а;Падеш; Бреза 7, Поща; Будишка Жилище; Мах. Ушите МестностМиджевци Помпа За Напояване; Местност Джабирци Местност Джалеви Бахчи Местност Златовръх Местност Стопански Двор Местност Ушите Падеш Жилище, Овчарник, Жилище, Офис, Магазин, Жилище, Фуражомелка, Ресторант, Аптека, Жилищна Сграда, Сладкарница, Жилище, Фурна, Офис, Магазин, Жилище, Помпа За Напояване, Здр.Служба, Училище, Жилище, Офис, Фуражомелка, Жилище, Офис, Обор, Цех, Фурна, Работилница, Лечебница, Жилище, Жилище; УПИ II-207, кв.13 УПИ V-74, кв.5 Гараж;Покровник; 3-ти Март 6; Валого Ленището Местност Гладно Поле Жилищна Сграда- Вр.Стр; Местност Ленището Местност Цветковици Минковци Покровнишко Шосе 1, 14, 15, Скз Покровник, Агрс Благоевград, Фирма; Поповка 5; При Цветковски Воденици Равначка Тодор Александров 7, 11; УПИ I-432, кв.28 УПИ-9-369, кв.17 Хан Аспарух 1; Христо Смирненски 8; Четирка Помпа, Жилище, 1, Къща /по искане на “ЕСО” ЕАД/

На 17.07.2017 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Бучино Махала Каракачанка

На 17.07.2017 г. /09:00 – 09:30 ч./ – Благоевград Айдаровско Дере Гладно Бърдо 02479.162; Димитър Талев 3; К. и Никола Хайдукови 66; Местност Айдаровско Дере Помпа За Напояване; Местност Арнаутски Гроб Картинг Писта- Полигона; Местност Колзодуй Търговски Комплекс С Бензиност; Местност Медунски Андък Местност Мицански Андък Местност Полигона Жилище; Местност Река Струма Помощно Стопанство, Помощно Ст-Во; Мицански Андък Неуточнен Адрес Огражден Жилище; Петко Р.Славейков 18; Подстанция Ален Мак 2; Свобода 1; Стопански Двор Струмско Струма 19, 11; Струмско Център Каравана; Тодор Александров 21; Яне Сандански 1; Река Бистрица;Делвино, общ. Благоевград; Баздо Вировете Махала Кацарска Местност Мицански Андък Местност Преслапо Пл. 11 Къща, Помпа За Напояване, Къща;Еленово, общ. Благоевград; 2; Изгрев, общ. Благоевград; 00701 М.Чуката; 33.432 Айдарово Кури Дере Кучкудерска Нива Махала Деянци Местност Кури Дере Местност Пейчинска Чука Местност Чуката УПИ IV 87 УПИ-XI218 кв.21 Чуката Панелно Хале, Вила, ул.”Братя Гошеви” №7, 2, Жилище;Марулево; Жилище, 2;Церово, общ. Благоевград; Местност Кантона Надежда 1; Осми Март 6; П. Яворов 2; При Полигона УПИ І-139, кв.12 УПИ ІV-110, кв.15 УПИ VIII-111, 112, кв.15 Жилище, 1, М. Попова Глава Пи 000099, Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2 /по искане на “ЕСО” ЕАД/

На 17.07.2017 г. /14:00 – 14:30 ч./ – Благоевград Айдаровско Дере Гладно Бърдо 02479.162; Димитър Талев 3; К. и Никола Хайдукови 66; Местност Айдаровско Дере Помпа За Напояване; Местност Арнаутски Гроб Картинг Писта- Полигона; Местност Колзодуй Търговски Комплекс С Бензиност; Местност Медунски Андък Местност Мицански Андък Местност Полигона Жилище; Местност Река Струма Помощно Стопанство, Помощно Ст-Во; Мицански Андък Неуточнен Адрес Огражден Жилище; Петко Р.Славейков 18; Подстанция Ален Мак 2; Свобода 1; Стопански Двор Струмско Струма 19, 11; Струмско Център Каравана; Тодор Александров 21; Яне Сандански 1; Река Бистрица;Делвино, общ. Благоевград; Баздо Вировете Махала Кацарска Местност Мицански Андък Местност Преслапо Пл. 11 Къща, Помпа За Напояване, Къща;Еленово, общ. Благоевград; 2;Изгрев, общ. Благоевград; 00701 М.Чуката; 33.432 Айдарово Кури Дере Кучкудерска Нива Махала Деянци Местност Кури Дере Местност Пейчинска Чука Местност Чуката УПИ IV 87 УПИ-XI 218 кв.21 Чуката Панелно Хале, Вила, ул.”Братя Гошеви” №7, 2, Жилище;Марулево; Жилище, 2;Церово, общ. Благоевград; Местност Кантона Надежда 1; Осми Март 6; П. Яворов 2; При Полигона УПИ І-139, кв.12 УПИ ІV-110, кв.15 УПИ VIII-111, 112, кв.15 Жилище, 1, М. Попова Глава Пи 000099, Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2 /по искане на “ЕСО” ЕАД/

На 17.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бело Поле, общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, кв.5 2, Жилище

На 17.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Благоевград Ален Мак 34, 33, 32, 34, 41, 38, 39, 63, ул.”Люлин” № 4

На 17.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бистрица, общ. Благоевград 001451 Местност Бодрост Местност Добро Поле Пи №001451;Благоевград; Местност Бодрост Жилище, Комплекс; Местност Добро Поле Гор.С-Во, Жилище, Бунгало №10, Вила; Местност Карталско Дере Жилище

На 18.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Церово, общ. Благоевград Надежда 1; УПИ ІV-110, кв.15 Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2

На 18.07.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Благоевград Ж.К. “Запад” 43, 44, 45, 46, , 47, 48

На 18.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Покровник Покровнишко Шосе Скз Покровник, Агрс Благоевград

На 18.07.2017 г. /10:00 – 13:00 ч./ – Лешко Долно Лешко Жилище, Офис, Помпа За Напояване; Пи №149;Падеш; Падеш Овчарник, Жилище

На 18.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Благоевград 14-ти Полк 39, 35, 41, 14, 37, 3; Асен Чаушки 4, 3, 2, 1, 6, 8; Балкан 22, 1, 14, 4, 16, 5, 8, 20, 7, 26, 6, 9, 13, 24, 3, 2; Детелина 15, 24, 8, 18, 1, 14, 3, 9, 11, 16, 22, 7, 19, 6, 2, 4, 13, 10, 12; Егея 12, 9, 10, 14, 5, 7; Марулевска 1, 6, 4, 3; Младост 9, 4, 12, 1, 2, 5, 19, 10, 22, 14, 7, 11, 3, 6, 16; Полковник Дрангов 52, 61, 46, 78, 68, 50, 66, 72, 56, 71, 67, 76, 74, 55, 54, 57, 44, 63, 48, 55, 70, 62, 64, 53, 77, 73, 59, 58, 60, 80; Търново 17, 41, 27, 6, 34, 7, 4, 21, 12, 39, 35, 37, 9

На 18.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Бучино Ахмедово Лозята Махала Мичевци Къща; Местност Лозята Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; община Благоевград, Мах. Тасковска Къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 18.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бело Поле, общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279.818.47 Жилище, 1

На 18.07.2017 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Бучино Махала Каракачанка

На 18.07.2017 г. /08:30 – 15:15 ч./ – Бучино Махала Каракачанка

На 18.07.2017 г. /08:15 – 16:15 ч./ – Благоевград Асен Итов 15, 13, 3, 9, 20, 12, 1, 10, 11, 18, 17, 14, 7, 6, 2, 8, 16, 2а, 5, 4; Асен Йотов 27; Егея 4, 1, 3, 2, 6; Липа 23, 28, 43, 37, 19, 11, 16, 38, 33, 34, 7, 32, 27, 2, 35, 4, 5, 12, 25, 9, 20, 17, 1, 31, 15, 30, 24, 36, 6, 3; Околчица 30; Предел 5, 40, 8, 21, 68, 14, 69, 38, 6, 42, 20, 17, 10, 3, 9, 54, 2, 45, 60, Жилище, 35, 34, 55, 39, 59, 32, 16, 15, 49, 51, 1, 53; Търново 3, 11, 2, 1

На 18.07.2017 г. /15:15 – 16:15 ч./ – Благоевград 14-ти Полк 39, 35, 41, 14, 37, 3; Акациите 11, 7, 15, 1, 9, 17, 19, 5, 13; Алеко Константинов Александър Стамболийски 39; Асен Итов 15, 13, 3, 9, 20, 12, 1, 10, 11, 18, 17, 14, 7, 6, 2, 8, 16, 2а, 5, 4; Асен Йотов 27; Асен Чаушки 4, 3, 2, 1, 6, 8; Балкан 22, 1, 14, 4, 16, 5, 8, 20, 7, 26, 6, 9, 13, 24, 3, 2; Брегалница 3, 1; Бреза 6, 3, 2; Велико Търново 33; Делвинска 3, 5, 1, 21, 13, 29, 9, 11, 17, 19, 15, 27, 23, 17, 25; Детелина 15, 24, 8, 18, 1, 14, 3, 9, 11, 16, 22, 7, 19, 6, 2, 4, 13, 10, 12, 4; Егея 12, 9, 10, 14, 5, 7, 4, 1, 3, 2, 6; Еленово 3, 9а, 215, 9, 9, Кафе, 9б, Гараж; Ел-Тепе 2; Здравец 11, 9, 5, 26, 22, 24, 7, 7а, 11, 18, 7б, 20; Иглика 3, 7, 1, 5, 2; Калиманци 4, 8, 2; Коста Босилков 5, 11, 6, 3, 2, 9, 4, 5а, 1, 7, 9а, 8; Кукуш 2, 4, 1, 3, 5, 7; Лале 3; Липа 23, 28, 43, 37, 19, 11, 16, 38, 33, 34, 7, 32, 27, 2, 35, 4, 5, 12, 25, 9, 20, 17, 1, 31, 15, 30, 24, 36, 6, 3; Марулевска 1, 6, 4, 3; Младост 9, 4, 12, 1, 2, 5, 19, 10, 22, 14, 7, 11, 3, 6, 16; Никола Вапцаров 14, 16, 27, 31, 29, 10, 37, 12, 41, 18, 35, 8а, 8, 45; Околчица 22, 2, 30, 20, 16, 6, 10, 32, 28, 4, 18а, 14, 12, 18, 26, 8, 24, 30, 33, 38, 32, 41, 37, 35, 36; Орловица 10, 5, 2, 9, 7, 11, 6, 1, 8, 4, 3; Панайот Хитов 43, 41, 33, 37а, 35, 37, 45, 39, 4, 3, 1, 2, 5; Полковник Дрангов 100а, 100, 112, 104, 106, 95, 110, 98, 108, 98б, 93, 96, 91, 102, 82, 45, 47, 51, 37, 39, 49, 41, 43, 52, 61, 46, 78, 68, 50, 66, 72, 56, 71, 67, 76, 74, 55, 54, 57, 44, 63, 48, 55, 70, 62, 64, 53, 77, 73, 59, 58, 60, 80, 85, 89, 89, 73, 79, 77, 75, 83, 81, 87; Предел 60, 5, 40, 8, 21, 68, 14, 69, 38, 6, 42, 20, 17, 10, 3, 9, 54, 2, 45, 60, Жилище, 35, 34, 55, 39, 59, 32, 16, 15, 49, 51, 1, 53; Прилеп 75, 3, 2, 13, 17, 1, 7, 4, 9, 11, 15, 5, 6; Свобода 6, Ателие, 1, 4, 3, 2, 11, 7, 5, 13, 15, 28, 23, 22, 19, 20, 21, 16, 17, 18, 24, 26, 23, 9, Училище, 11, 8, 21, 10, 15, 8, 1о, 5, 3; Синчец 9, 1, 7, 14, 13, 6, 11, 10, 16, 3, 8, 5, 5а, 15, 12; Славово 7, 10, 5, 9, 13, 1, 24, 20, 11, 14, 18, 12, 15, 8, 22, 16; Струмско Център 12а; Търново 5, 13, 19, 31, 22, 17, 29, 32, 49, 35, 30, 3, 11, 2, 1, 17, 41, 27, 6, 34, 7, 4, 21, 12, 39, 35, 37, 9; Хаджи Димитър 3, 4, 5, 2; Чаталджа 1б, 1

На 18.07.2017 г. /08:15 – 09:15 ч./ – Благоевград 14-ти Полк 39, 35, 41, 14, 37, 3; Акациите 11, 7, 15, 1, 9, 17, 19, 5, 13; Алеко Константинов Александър Стамболийски 39; Асен Итов 15, 13, 3, 9, 20, 12, 1, 10, 11, 18, 17, 14, 7, 6, 2, 8, 16, 2а, 5, 4; Асен Йотов 27; Асен Чаушки 4, 3, 2, 1, 6, 8; Балкан 22, 1, 14, 4, 16, 5, 8, 20, 7, 26, 6, 9, 13, 24, 3, 2; Брегалница 3, 1; Бреза 6, 3, 2; Велико Търново 33; Делвинска 3, 5, 1, 21, 13, 29, 9, 11, 17, 19, 15, 27, 23, 17, 25; Детелина 15, 24, 8, 18, 1, 14, 3, 9, 11, 16, 22, 7, 19, 6, 2, 4, 13, 10, 12, 4; Егея 12, 9, 10, 14, 5, 7, 4, 1, 3, 2, 6; Еленово 3, 9а, 215, 9, 9, Кафе, 9б, Гараж; Ел-Тепе 2; Здравец 11, 9, 5, 26, 22, 24, 7, 7а, 11, 18, 7б, 20; Иглика 3, 7, 1, 5, 2; Калиманци 4, 8, 2; Коста Босилков 5, 11, 6, 3, 2, 9, 4, 5а, 1, 7, 9а, 8; Кукуш 2, 4, 1, 3, 5, 7; Лале 3; Липа 23, 28, 43, 37, 19, 11, 16, 38, 33, 34, 7, 32, 27, 2, 35, 4, 5, 12, 25, 9, 20, 17, 1, 31, 15, 30, 24, 36, 6, 3; Марулевска 1, 6, 4, 3; Младост 9, 4, 12, 1, 2, 5, 19, 10, 22, 14, 7, 11, 3, 6, 16; Никола Вапцаров 14, 16, 27, 31, 29, 10, 37, 12, 41, 18, 35, 8а, 8, 45; Околчица 22, 2, 30, 20, 16, 6, 10, 32, 28, 4, 18а, 14, 12, 18, 26, 8, 24, 30, 33, 38, 32, 41, 37, 35, 36; Орловица 10, 5, 2, 9, 7, 11, 6, 1, 8, 4, 3; Панайот Хитов 43, 41, 33, 37а, 35, 37, 45, 39, 4, 3, 1, 2, 5; Полковник Дрангов 100а, 100, 112, 104, 106, 95, 110, 98, 108, 98б, 93, 96, 91, 102, 82, 45, 47, 51, 37, 39, 49, 41, 43, 52, 61, 46, 78, 68, 50, 66, 72, 56, 71, 67, 76, 74, 55, 54, 57, 44, 63, 48, 55, 70, 62, 64, 53, 77, 73, 59, 58, 60, 80, 85, 89, 89, 73, 79, 77, 75, 83, 81, 87; Предел 60, 5, 40, 8, 21, 68, 14, 69, 38, 6, 42, 20, 17, 10, 3, 9, 54, 2, 45, 60, Жилище, 35, 34, 55, 39, 59, 32, 16, 15, 49, 51, 1, 53; Прилеп 75, 3, 2, 13, 17, 1, 7, 4, 9, 11, 15, 5, 6; Свобода 6, Ателие, 1, 4, 3, 2, 11, 7, 5, 13, 15, 28, 23, 22, 19, 20, 21, 16, 17, 18, 24, 26, 23, 9, Училище, 11, 8, 21, 10, 15, 8, 1о, 5, 3; Синчец 9, 1, 7, 14, 13, 6, 11, 10, 16, 3, 8, 5, 5а, 15, 12; Славово 7, 10, 5, 9, 13, 1, 24, 20, 11, 14, 18, 12, 15, 8, 22, 16; Струмско Център 12а; Търново 5, 13, 19, 31, 22, 17, 29, 32, 49, 35, 30, 3, 11, 2, 1, 17, 41, 27, 6, 34, 7, 4, 21, 12, 39, 35, 37, 9; Хаджи Димитър 3, 4, 5, 2; Чаталджа 1б, 1

На 18.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бело Поле, общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, кв.5 2, Жилище

На 18.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Благоевград Ален Мак 34, 33, 32, 34, 41, 38, 39, 63, ул.”Люлин” № 4

На 18.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бистрица, общ. Благоевград 001451 Местност Бодрост Местност Добро Поле Пи №001451;Благоевград; Местност Бодрост Жилище, Комплекс; Местност Добро Поле Гор.С-Во, Жилище, Бунгало №10, Вила; Местност Карталско Дере Жилище

На 19.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Церово, общ. Благоевград Надежда 1; УПИ ІV-110, кв.15 Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2

На 19.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Покровник Покровнишко Шосе Скз Покровник, Агрс Благоевград

На 19.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Бучино Ахмедово Лозята Махала Мичевци Къща; Местност Лозята Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; община Благоевград, Мах. Тасковска Къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 19.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бело Поле, общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279.818.47 Жилище, 1

На 19.07.2017 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Бучино Махала Каракачанка

На 19.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бело Поле, общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, кв.5 2, Жилище

На 19.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Благоевград Ален Мак 34, 33, 32, 34, 41, 38, 39, 63, ул.”Люлин” № 4

На 19.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бистрица, общ. Благоевград 001451 Местност Бодрост Местност Добро Поле Пи №001451;Благоевград; Местност Бодрост Жилище, Комплекс; Местност Добро Поле Гор.С-Во, Жилище, Бунгало №10, Вила; Местност Карталско Дере Жилище

На 20.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Церово, общ. Благоевград Надежда 1; УПИ ІV-110, кв.15 Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2

На 20.07.2017 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Благоевград Александър Фон Хумболт 1, Врем.С-Во-магазин, 1, 8, 6, 8 Партер, Жилище; Андрей Ляпчев 8, 20а, 10, 13, 12, 4, 20, 7, 14, 5, 1, 22, 3, 11, 26, 8, 24, 15, 6, 9, 16; Братя Миладинови Ветрен 5; Владо Черноземски 16, 14, 3в, 18, 24а, 24, 7, 11, 22, 20, 5, 9; Генерал Тодоров 12, 9, 7, 12, 19, 6, 10, 2, 4, 15, 13, 11, 17; Димитър Димов 4, 3, 2; Драма 6, 2, 4; Запад 8; Иван Михайлов 60 Со1, 62, 62а Со 2, 60, 62а Со 2, 60, 3, 2, 6а, 18, 28, 14, 20, 6, 22, 15, 8, 24, 11, 30, 16, 9, 5, 26, 12, 7, 4, 1, 13, 39, 45, 47, 41, 43а, 43, Клуб, 58-В, 58, 60, 58, 56, 56, 58г, 58, 49, 53, 51, 1; Илинден 30, 28, 24, 26, 20, 22, 18; Кръстьо Асенов 31, 31, 31а; Майор Стефан Иванов 24, 22, 15, 17, 20, 25, 1, 23, 29, 13, 28, 3, 21, 21а, 2, 27, 32, 26, 19, 30, 13, 6, 11, 8, 7, 1, 16, 9, 18, 10, 5а, 3, 14, 2, 5, 4, 12; Марица 23, 13, 19, 21, 23, 23а, 2, 6, 15, 4, 17; Мусала 10, 10; Обзор .3 Врем.С-Во; Полк.Кирил Чамишки 2; Райко Жинзифов 14; Рилски Езера 6; Св.Св. Кирил и Методий 2, 2, 6, 2, 6, 8в, 10, 14, 18, 12, III Оу; Скаптопара 8, 10, 7, 13, 6, 4, Платен Паркинг, 9, 11, 5, 15, 4, 20, 35, 37, 43, 33, 26, 39, 45, 41, 29, 31б, 31, 23, 24, 25, 1, 31, 27, 21, 12, 24, 16, 14, 12а, 19, 10, 18, 11, 2, 3а, 1, 3; Славянска 79, 87, 18, 95, 93а, 85, 51; Стефан Стамболов 13; Стоимен Календерски 7; УПИ-V, кв.192, Идн.04279.601.131 Христо Ценин 2, 2, 4; Цар Симеон 26, 30, 22, 28, 16, 29, 27, 33, 24, 20, 14, 31, 18, 23, 35, 12, 10а, 15, 17, 30; Офис

На 20.07.2017 г. /15:00 – 16:15 ч./ – Благоевград Александър Фон Хумболт 1, Врем.С-Во-магазин, 1, 8, 6, 8 Партер, Жилище; Андрей Ляпчев 8, 20а, 10, 13, 12, 4, 20, 7, 14, 5, 1, 22, 3, 11, 26, 8, 24, 15, 6, 9, 16; Братя Миладинови Ветрен 5; Владо Черноземски 16, 14, 3в, 18, 24а, 24, 7, 11, 22, 20, 5, 9; Генерал Тодоров 12, 9, 7, 12, 19, 6, 10, 2, 4, 15, 13, 11, 17; Димитър Димов 4, 3, 2; Драма 6, 2, 4; Запад 8; Иван Михайлов 60 Со1, 62, 62а Со 2, 60, 62а Со 2, 60, 3, 2, 6а, 18, 28, 14, 20, 6, 22, 15, 8, 24, 11, 30, 16, 9, 5, 26, 12, 7, 4, 1, 13, 39, 45, 47, 41, 43а, 43, Клуб, 58-В, 58, 60, 58, 56, 56, 58г, 58, 49, 53, 51, 1; Илинден 30, 28, 24, 26, 20, 22, 18; Кръстьо Асенов 31, 31, 31а; Майор Стефан Иванов 24, 22, 15, 17, 20, 25, 1, 23, 29, 13, 28, 3, 21, 21а, 2, 27, 32, 26, 19, 30, 13, 6, 11, 8, 7, 1, 16, 9, 18, 10, 5а, 3, 14, 2, 5, 4, 12; Марица 23, 13, 19, 21, 23, 23а, 2, 6, 15, 4, 17; Мусала 10, 10; Обзор .3 Врем.С-Во; Полк.Кирил Чамишки 2; Райко Жинзифов 14; Рилски Езера 6; Св.Св. Кирил и Методий 2, 2, 6, 2, 6, 8в, 10, 14, 18, 12, III ОУ; Скаптопара 8, 10, 7, 13, 6, 4, Платен Паркинг, 9, 11, 5, 15, 4, 20, 35, 37, 43, 33, 26, 39, 45, 41, 29, 31б, 31, 23, 24, 25, 1, 31, 27, 21, 12, 24, 16, 14, 12а, 19, 10, 18, 11, 2, 3а, 1, 3; Славянска 79, 87, 18, 95, 93а, 85, 51; Стефан Стамболов 13; Стоимен Календерски 7; УПИ-V, кв.192, Идн.04279.601.131 Христо Ценин 2, 2, 4; Цар Симеон 26, 30, 22, 28, 16, 29, 27, 33, 24, 20, 14, 31, 18, 23, 35, 12, 10а, 15, 17, 30; Офис

На 20.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Покровник Покровнишко Шосе Скз Покровник, Агрс Благоевград

На 20.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Бучино Ахмедово Лозята Махала Мичевци Къща; Местност Лозята Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; община Благоевград, Мах. Тасковска Къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 20.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бело Поле, общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279.818.47 Жилище, 1

На 20.07.2017 г. /09:00 – 10:00 ч./ – Благоевград 04279.601.362 Александър Фон Хумболт 8; Антон Чехов 3; Брод 18; Бяло Море 1, 5, 7, 4, 2; Вардар 29, 30, 34, 22, 32, 26, 29, 20, 33, 28, 24, 31, 27, 35, 25; Ветрен 2, 8, 8 Б, 35, 10, 33 Семеен Хотел, 6; Витоша 2, 5 А, 5, 5 Б; Владая 1, 3; Възрожденска 14, 10, 18, 16, 12, 1, 3; Дойран 22, 27, 24, 26, 28, 12, 15, 14, 19, 18, 20, 17, 21, 1, 9, 8, 7, 5, 3, 13, 10, 4, 2, 11, 6; Здраве 48, 13; Листопад 12; Местност Баларбаши Независимост 4, 8; Освобождение Жилищна Сграда-Временно Строит, 1, 1, 4, Врем.С-Во, 3, Едноф. Къща – Врем. Стр; Ридо 1; Рилски Езера 11; Роден Край 4, 6, 8; Родина 12б, 14, 12; Свобода 2; Скакавица 3; Славянска 67, 81, 83, 86, 76, 67, 70, 102 А, 102 Б, 83, 85, 83, 94, 88, 104, 104, 96, 3, 96а, 1, 88 Врем.С-Во, Жилище, Кафе-Аперитив, 5, 88 на Гърба на Кооперацията, 82; УПИ-VII, кв.19, Имот №04279, 602, 186 Шар Планина 43, 23, 25, 41, 45, 17, 33, 31, 19, 16, 22, 27, 20, 43, 14, 21, 29 Партер, 18, 29, 35, 37, 26, 39, 45, 26, 47, 12, 2, 11, Врем.С-Во, 8, 3, 4, 8, 8а, 1, 7, 10, 9, 13, 15, 5, 4, 6; М.”Баларбаши 3″ Пи 04279.75.74

На 20.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Благоевград Антон Чехов 3; Местност Баларбаши Родина 12б, 14, 12

На 20.07.2017 г. /15:00 – 16:15 ч./ – Благоевград 04279.601.362 Александър Фон Хумболт 8; Антон Чехов 3; Брод 18; Бяло Море 1, 5, 7, 4, 2; Вардар 29, 30, 34, 22, 32, 26, 29, 20, 33, 28, 24, 31, 27, 35, 25; Ветрен 2, 8, 8 Б, 35, 10, 33 Семеен Хотел, 6; Витоша 2, 5 А, 5, 5 Б; Владая 1, 3; Възрожденска 14, 10, 18, 16, 12, 1, 3; Дойран 22, 27, 24, 26, 28, 12, 15, 14, 19, 18, 20, 17, 21, 1, 9, 8, 7, 5, 3, 13, 10, 4, 2, 11, 6; Здраве 48, 13; Листопад 12; Местност Баларбаши Независимост 4, 8; Освобождение Жилищна Сграда-Временно Строит, 1, 1, 4, Врем.С-Во, 3, Едноф. Къща – Врем. Стр; Ридо 1; Рилски Езера 11; Роден Край 4, 6, 8; Родина 12б, 14, 12; Свобода 2; Скакавица 3; Славянска 67, 81, 83, 86, 76, 67, 70, 102 А, 102 Б, 83, 85, 83, 94, 88, 104, 104, 96, 3, 96а, 1, 88 Врем.С-Во, Жилище, Кафе-Аперитив, 5, 88 на Гърба на Кооперацията, 82; УПИ-VII, кв.19, Имот №04279, 602, 186 Шар Планина 43, 23, 25, 41, 45, 17, 33, 31, 19, 16, 22, 27, 20, 43, 14, 21, 29 Партер, 18, 29, 35, 37, 26, 39, 45, 26, 47, 12, 2, 11, Врем.С-Во, 8, 3, 4, 8, 8а, 1, 7, 10, 9, 13, 15, 5, 4, 6; М.”Баларбаши 3″ Пи 04279.75.74

На 20.07.2017 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Бучино Махала Каракачанка

На 20.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бело Поле, общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, кв.5 2, Жилище

На 20.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Благоевград Ален Мак 34, 33, 32, 34, 41, 38, 39, 63, ул.”Люлин” № 4

На 20.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бистрица, общ. Благоевград 001451 Местност Бодрост Местност Добро Поле Пи №001451;Благоевград; Местност Бодрост Жилище, Комплекс; Местност Добро Поле Гор.С-Во, Жилище, Бунгало №10, Вила; Местност Карталско Дере Жилище

На 21.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Церово, общ. Благоевград Надежда 1; УПИ ІV-110, кв.15 Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр., 2

На 21.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Покровник Покровнишко Шосе Скз Покровник, Агрс Благоевград

На 21.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Бучино Ахмедово Лозята Махала Мичевци Къща; Местност Лозята Местност Текето Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка; община Благоевград, Мах. Тасковска Къща, Жилище, Жилищна Сграда

На 21.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бело Поле, общ. Благоевград Васил Левски 5, 13; Имот 04279.818.47 Жилище, 1

На 21.07.2017 г. /08:00 – 08:15 ч./ – Бучино Махала Каракачанка

На 21.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бело Поле, общ. Благоевград Ванчо Богданов 27, 23; УПИ III-63, кв.5 2, Жилище

На 21.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Благоевград Ален Мак 34, 33, 32, 34, 41, 38, 39, 63, ул.”Люлин” № 4

На 21.07.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Бистрица, общ. Благоевград 001451 Местност Бодрост Местност Добро Поле Пи №001451;Благоевград; Местност Бодрост Жилище, Комплекс; Местност Добро Поле Гор.С-Во, Жилище, Бунгало №10, Вила; Местност Карталско Дере Жилище

Pin It