Раздел: Благоевград

Последната постановка от Театралния фестивал препълни отново залата на Драматичен театър „Н. Вапцаров“ в Благоевград. Зрителните имаха възможността да се потопят в контрастната атмосфера…

Катедрата по етнология и балканистика към Филологическия факултет на Югозападен университет “Неофит Рилски” организира днес от 14.00 ч. в зала № 412 (УК1, десен…