Раздел: Благоевград

С последно предупреждение за уволнение на директорката на благоевградския клон на “Райфайзенбанк” Благовеста Пишиева и уволнение на 7 банкови служители приключи едномесечното вътрешно разследване…

РИОКОЗ – Благоевград разполага с достатъчни количества антивирусни лекарствени препарати. И тази година Министерството на здравеопазването осигури безплатните медикаменти. С тях се снабдяват личните…