Раздел: Благоевград

Вандали разрушиха единствената в квартал “Освобождение” детска площадка. С необяснима агресия е разпокъсана предпазната мрежа, изпочупени са детските съоръжения, изкъртени са по-голямата част от…

Проект “Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово ” е по Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво…

В Регионалния исторически музей в Благоевград започва двудневна научна конференция на тема “Националното обединение на България (1940-1944 г.)”, организирана от Македонския научен институт в…

1 188 кандидат-студенти се явиха на първата от предварителните кампании в Югозападен университет „Неофит Рилски”. Два дни след провеждането на изпитите излязоха и резултатите…

Студентският съвет на Югозападния университет “Неофит Рилски” в Благоевград организира III Общоуниверситетски турнир по шахмат. В турнира могат да вземат участие студенти, докторанти, преподаватели…