Раздел: Благоевград

Kомисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантска услуга…

Изключително тревожни данни изнесе днес началникът на Регионалния инспекторат по образование в Благоевград Ивайло Златанов. Осемдесет и две са свободните места в училищата с…