Българската стопанска камара със структура в Дупница

Регионална структура на Българска стопанска камара учредиха в Дупница. Официални гости на събитието бяха Добри Митрев – зам.-главен секрета на БСК, Мирослав Тончев – главен директор “Регионални организации” в БСК, и Сашо Зашев – председател на регионалната организация в Кюстендил.

За създаването на сдружението бяха поканени знакови личности на различните браншови отрасли на местния бизнес. На провелото се първо Общо събрание беше избран 5-членен Управителен съвет  с председател инж. Леонид Хаздай и членове: адвокат Йонко Гергов, инж. Даниела Симова, Георги Илиев и Гергана Иванова.

Българската стопанска камара (БСК) е неправителствена организация, учредена през 1980 г. В своята над 36-годишна история БСК се утвърдило като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност.

Основната мисия на Камарата е постигане на свободно, справедливо и съпричастно общество, основано на култ към труда, образованието и културата на човешкия ресурс – основен двигател на прогреса, а гобалната й цел е ускорено и устойчиво индустриално и социално развитие, близко до европейските икономически и социални достижения

Сртуктурата на регионалното сдружение е отворена и заявления за членство могат да подадат всички представители на бизнеса в региона.