България е втора в ЕС по извънбрачни деца

България е на втора позиция по дял на новородени извънбрачни деца в страните-членки наЕвропейския съюз, показват данни от анализ на Евростат за брачните и извънбрачни раждания в Евросъюза през 2016 година, цитиран от Дарик. Делът на родените извън брак деца у нас е 59%, докато на първа позиция е Франция с 60% извънбрачно новородени деца, показва европейската статистика.

Броят на извънбрачните деца у нас е нараснал също близо шест пъти за последните 30 години, отчита анализът на Евростат – докато през 1986 г. процентът на извънбрачните деца у нас е бил около 10%, през 2016 г. той достига 59%, или близо 6 пъти повече, показват данните на Евростат.

Според данни на Националния статистически институт (НСИ) у нас през 2016 г. са родени общо около 65 000 деца, като от тях 38 440 са родени извън брака, или около 59% от всички раждания у нас. Най-висок е делът на извънбрачните раждания в областите Видин и Враца – близо 75% от всички новородени деца там, а най-нисък – в област Кърджали – около 38%. Тенденцията заизвънбрачни раждания у нас се запазва през последните няколко години, като техният брой варира от 40 000 извънбрачни раждания през 2010 г. (38% раждания извън брака) – до около 38 000 през 2015 и 2016 г. (59% раждания извън брака).

Раждаемостта у нас спада драстично пред последните няколко десетилетия, като пик на ражданията, според данни на НСИ, е регистриран през 1920 г. и 1950 г. – приблизително по около 180 000 новородени деца през тези два пикови периода.

Най-нисък е делът на извънбрачните раждания през 2016 г. в Гърция – около 9%, или едва едно от всеки 10 раждания в южната ни съседка, е извънбрачно, отчита Евростат. Освен Гърция, в челната тройка по най-малко регистрирани извънбрачни деца, са още Хърватия и Кипър – с по около 19% – или всяко второ от 10 деца в тези страни е родено също извън брака. Въпреки това обаче Кипър е страната в ЕС с най-голямо увеличение на процента на извънбрачните раждания в целия ЕС – от около 2% през 2000 г. – до 19% през 2016 г. или увеличение от 8 пъти на извънбрачните раждания.

Страната ни е сред първите 8 държави-членки в ЕС, в които делът на извънбрачните раждания надхвърля 50% от всички раждания – Франция (60%), България и Словения (59%), Естония (56%), Швеция (55%), Дания (54%), Португалия (53%) и Холандия (50%). Делът на живите раждания извън брака остава относително стабилен между 2000 г. и 2016 г. в някои страни от Северна Европа, особено в Швеция, Финландия, Дания, Ирландия и Великобритания. За сравнение, делът на извънбрачните раждания при съседите ни, е бил както следва: Румъния – 31%, Сърбия – 26%, Македония – 12% и в Турция – около 3%.

Средният показател за извънбрачни раждания в страните на ЕС е около 35%, като през 2016 г. в страните-членки на ЕС са били регистрирани около 5 милиона новородени деца. Така, според Евростат, около 35% от тях, или 1 750 000 са били родени извън брака.

Pin It