29 точки ще разгледа ОбС – Благоевград на сесия днес

29 точки ще разгледа на редовно заседание Общински съвет – Благоевград. Част от тях касаят отпускането на финансова помощ на нуждаещи се жители на община Благоевград, приемане на бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година за постъпленията от местни приходи и даване съгласие за разрешаване на изменение на плана за регулация по плана на парк „Бачиново“ за обособяване на нов УПИ с предназначение „за тенис комплекс“.

Всички, предложения, включени в дневния ред на предстоящото заседание са одобрени от комисиите към местния парламент. Като допълнителна точка бе включено заявление от Ралица Петкова във връзка с допускане за изказване на сесията.

Предложеният дневен ред беше одобрен от Председателския съвет към ОбС – Благоевград. В заседанието днес се включиха председателят на съвета г-н Радослав Тасков и заместниците му Илиан Георгиев, Злата Ризова, Румен Калайджиев и Цветозар Балабанов.

Сесията на Общински съвет – Благоевград започва от 9.30 ч. в зала „22-ри Септември”.